Finansal Yazılar

IRR NEDİR NASIL HESAPLANIR?


IRR (Internal Rate of Return) Türkçesi iç verim oranı olarak geçmektedir. Özellikle yatırımlarda karar verme aşamasında ve yatırımların karlılıklarının hesaplanmasında kullanılan bir orandır. Yatırımın sağlamış olduğu getiriyi gösterir ve bu orana  bakarak yatırımla ilgili karar verir. irr nasıl hesaplanır? 

IRR, özellikle proje değerlemede, finansal modellerde, şirket değerlendirmelerinde yada genel olarak değerlendirme işlemlerinde kullanılan rasyoların başında gelmektedir. Yapmış olduğunuz herhangi bir yatırımının tutarı ile gelecekte düzenli olarak elde ettiğiniz nakit akışlarının net  bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranıdır. O nedenle IRR oranı projelerin başabaş noktasını gösteren iskonto oranı olarakta ifade edilmektedir. IRR çoğu zaman tek başına anlam ifade etmez bunun için başka karar vermenizi kolaylaştıracak kriterlere de ihtiyacınız vardır.  IRR ve NPV genelde bir arada kullanılmaktadır. NPV'yi bilmeden  IRR ele almak doğru değildir. 

IRR(İç Verim Oranı) Nasıl Hesaplanır? 

Matematiksel formülü burdan ifade  etmek pek kullanışlı olmayacak ama  şöyle bir örnekle ifade edebiliriz.  470 TL ödediğiniz ve önümüzdeki 5  yıl içerisinde her yıl 100 TL geri  dönüşü olan projenin IRR'ını  hesaplamak istersek: 

450 - {500/(1+r)^1 +...500/(1+r)  ^5}=0  bu förmülde r yi çekerek irr ı elde  etmiş olursunuz. Hesap makinesi ile herhangi bir orandan başlayarak deneme yanılma yoluyla hesaplanabilir ancak Excel'in  yogun şekilde kullanıldığı  günümüzde irr hesaplaması aslında Excel ile  çok basittir. 

Excel'de irr nasıl hesaplanır? 

b2 hücresinden başlayarak aşağıdaki  rakamları girin: 

-475 

100 

100 

100 

100 

100 

sonra c3 hücresine =irr(b2:b7) şayet Türkçe Excel kullanıyorsanız İç_Verim_Oranı(b2:b7)  enter tuşuna basin. ve irr yüzde 1,73  olarak çıkar.  bu nedir, nasıl yorumlanır açıkcası  en önemlisi bu kısımdır. her  sektöre her şirkete göre farklılık  gösterir.

Bu yatırımın size yıllık olarak %1,73 kazandırıyor. 5 yıllık yatırım bugünkü rakamlar üzerinden size yıllık ortalam %1,73 kazandıracak. IRR rakamını değerlendirirken iskonto oranı ile karşılaştırırsınız. Şayet hesaplamış olduğunuz IRR iskonto oranından büyük ise yatırım karlıdır. İskonto oranı ile ilgli de bu aşamada bilgi verelim, çok kısaca anlatmak gerekirse iskonto oranı alternatif yatırım fırsatıdır yada yatırım kullanılan özsermayeden beklenen karlılıktır. Çok uzun konu aslında iskonto oranı hesaplama ve belirleme. konumuz IRR hesaplama olduğu için çok detaylarda sizleri boğmadan kısaca açıklamaya çalıştım.

Özetlemek gerekirse:

Hesaplamış olduğunuz IRR rakmını projede belirlenen iskonto oranı ile karşılaştırmalısınız. İskonto oranından yüksek bir IRR çıkarsa o proje karlıdır. İskonto oranından düşükse proje beklediğiniz karlılığı sağlamıyor.

Daha detaylı analiz, hesaplama ve  yorumlamaları Excel uygulamalı finansal modelleme eğitimimizde bulabilirsiniz.

Kişiye özel, açık sınıf ve şirketlere özel eğitimlerimiz bulunmaktadır. Bilgi için: serdkaya@gmail.com

Serdar Kaya 

 

Yukarı Git