Finansal Yazılar

FİNANSAL VERİMLİLİK NEDİR


Bir çok karlı şirketin iflasını okuyoruz yada çevremizden duyuyoruz. İflasa götüren aslında bu şirketlerin satış yapamaması yada karlı çalışaması olmayabiliyor çoğu zaman. Şirketlerin iflası için çokca neden sıralayabiliriz. Peki bu şirketler neden iflas etti? Büyük marka değeri olan satışları iyi olan şirketler nasıl olurda iflas eder? 

Tabii bu sorunun bir çok cevabı ve açıklaması var. Şirketlerin büyüklüğüne bulunduğu sektöre göre iflas nedenleri farklı farklı olabiliyor. Yakın zamandaki örneklerde çoğunlukla gördüğüm iflasa sürükleyen nedenlerden en önemli nedenin şirketlerdeki nakit sıkışıklığı oldugudur. Bir başka önemli neden ise şirketlerin finansal olarak verimli işletilememesidir. Nakit sıkışıklığıda aslında finansal verimlilik kapsamında sıralanabilir. Finansal Verimliliği ise etkili finansal yönetim altında düşünebiliriz.

Finansal verimlilik şirketlerin ayakta kalabilmesi için günümüz finans piyasalarında önemli bir konu olmaya başladığını görüyorum gerek Türkiye’de gerekse dünya genelinde. Son yıllarda iflas eden şirketleri incelediğimizde karşımıza çıkan sorunların çoğunlukla finansal içerikli olduğunu gözlemliyoruz: riski öngörememe, nakit sıkışıklığı, vade sorunu, likidite sorunu, yüksek faiz giderleri, yanlış yatırım kararları gibi.

Finansal Verimlilik Nedir?

Finansal verimlilik dünya genelinde aslında pek adı konulmamış bir konu, bununla ilgili çok fazla kaynak yada teori bulunmuyor. Finansal Verimlilik birden fazla tanımını yapabiliriz, sektöre göre, şirketin büyüklüğüne göre gibi. Finansal verimlilik şirketin para akışı en etkin şekilde yönetmek olarak tanımlayabilir. Para akışı, gerek para girişi gerekse para çıkışı olarak anlaşılmalıdır. Tabii finans literatüründe biz buna nakit akışı demekteyiz. Nakit akışı gerektiren her işlemin en etkili şekilde yönetilmesidir finansal verimlilik. En önemli finansal verimlilik alanları:

1 – Nakit Akım Tablosu:şirketin nakit durumunu çok yakından takip etmek gerekir. Nakit açığının ve nakit fazlasının ne kadar olacagı ve bunların nasıl yönetileceği bilinmelidir.

2 – Finansal Borçlar:piyasada gördüğüm kadarıyla özellikle orta ölçekli şirketlerde finansal borçların yönetimi ve maliyetleri sadece günü kurtarma amacıyla yapılmaktadır. Kurumsallık algısının çok düşük olması finans yöneticilerimizin gördüğüm kadarıyla ellerini bağlayan en büyük sorunu oluşturuyor. New York Akademi olarak konuştuğumuz yöneticilerimizin sıkca dile getirdiği bir sorun.

3 – Finans Yöneticilerinin Bilgi ve Tecrübe Eksikliği:çokca karşılaştığım durumlardan diyebilirim. Finans yöneticilerimiz hangi seviyede ve hangi yaşta olursa olursun piyasa tecrübesi olan ve finans eğitimi almış kişilerden mutlaka eğitim ve danışmanlık almalılar. Ülkemizde finans alanında eğitim konusu çok çok büyük eksiklik ve yetersizlik var malesef.

4 – Yanlış Yatırım Kararları:yatırım kararlarında değerleme tekniklerinin bilinmemesi, kulaktan duyma bilgilerle yatırımların yapılması malesef çokca görmekte, duymaktayız. Fizibilitesi yapılmayan yada yanlış fizibilite çalışmaları ülkemiz için önemli olan sermayenin başarızlıkla sonuçlanan yatırımlarda heba edilmektedir.

5 – Etkin Finansal Yönetim Sürecinin Bulunmayışı:her şirketin finansal raporlama sistemi kurarak fnansal yönetim sürecini periyodik olarak izlemesi gerekmektedir.

6 – Küresel Piyasaları Okuyamamak:Günümüz piyasaları tarımdan çelik fiyatlarına kadar küresel olaylarla çok ilgilidir. Küresel piyasaları okuyamayan yöneticiler malesef önümüzdeki yılların büyüme stratejilerinde hataya düşebileceklerdir.

Bir çok neden daha sıralayabiliriz ancak yukarıda sıraladıklarım finansal verimlilik açısından en önemli konular. New York Akademi olarak finansal verimlilik konusuna eğitimlerimizde yer vermekteyiz ayrıca danışmanlık yaptığımız süreçlerde şirketlerimize bu alanlarda olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle günümüz şirket yöneticilerinin odaklanması gereken bir konu olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Lehman Brothers zararda olduğu için batmadı, gayet karlı bir şirketti. Yakın zamandaki iflas erteleme isteyen bir çok şirket içinde aynı durum söz konusu. Bu şirketlerin hepsinde temel konu finansal verimlilik konusunu hiç gündemlerine almayışlarıdır.

New York Akademi olarak yıl içerisinde açacağımız Finansal Verimlilik Yönetimi eğitimlerimizi takip etmenizi tavsiye ederiz.

İyi Dileklerimle,

Serdar Kaya
New York Akademi
bilgi@newyorkakademi.com

Yukarı Git